Услуги

Нашата дейност включва

Митническо агентиране на фирми от България и страни от Европейския съюз
Изготвяне на документи по всички митнически режими и процедури
Електронна регистрация на фирми в системата на Агенция Митници
Митническо оформяне на куриерски, пощенски пратки и автомобили
Внос и износ на лично имущество на физически лица
Изготвяне на сертификати, удостоверения и всичко необходимо за митническо освобождаване на стоки.
Изготвяне и подаване на Интрастат декларация в НАП
Посредничество за контакт със сходни митнически агенции в страната
Информация и консултация, свързани с митническото законодателство на Р.България
EORI регистрация
Съгласуване с ведомства